คำว่า ' 11(สิบเอ็ด) ' ในภาษาเกาหลี คือ 십일 ( ชิ-บิล )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลขแบบจีน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
ยุก 6(หก)
ชิ่ล 7(เจ็ด)
คู 9(เก้า)
ชิบ 10(สิบ)
십이ชิ-บี 12(สิบสอง)

 

 

คำศัพท์น่ารู้