คำว่า ' 12(สิบสอง) ' ในภาษาเกาหลี คือ 십이 ( ชิ-บี )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลขแบบจีน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
ชิ่ล 7(เจ็ด)
คู 9(เก้า)
ชิบ 10(สิบ)
십일ชิ-บิล 11(สิบเอ็ด)
십삼ชิบ-ซัม 13(สิบสาม)

 

 

คำศัพท์น่ารู้