คำว่า ' 20(ยี่สิบ) ' ในภาษาเกาหลี คือ 이십 ( อี-ชิบ )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลขแบบจีน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
คู 9(เก้า)
ชิบ 10(สิบ)
십일ชิ-บิล 11(สิบเอ็ด)
십이ชิ-บี 12(สิบสอง)
십삼ชิบ-ซัม 13(สิบสาม)

 

 

คำศัพท์น่ารู้