คำว่า ' 30(สามสิบ) ' ในภาษาเกาหลี คือ 삼십 ( ซัม-ซิบ )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลขแบบจีน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
십일ชิ-บิล 11(สิบเอ็ด)
십이ชิ-บี 12(สิบสอง)
십삼ชิบ-ซัม 13(สิบสาม)
이십อี-ชิบ 20(ยี่สิบ)
이십일อี-ชิ-บิล 21(ยี่สิบเอ็ด)

 

 

คำศัพท์น่ารู้