คำว่า ' 100(หนึ่งร้อย) ' ในภาษาเกาหลี คือ 백 ( แพ็ก )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลขแบบจีน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
이십อี-ชิบ 20(ยี่สิบ)
이십일อี-ชิ-บิล 21(ยี่สิบเอ็ด)
삼십ซัม-ซิบ 30(สามสิบ)
사십ซา-ชิบ 40(สี่สิบ)
오십โอ-ชิบ 50(ห้าสิบ)

 

 

คำศัพท์น่ารู้