คำว่า ' 1,000(หนึ่งพัน) ' ในภาษาเกาหลี คือ 천 ( ชอน )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลขแบบจีน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
삼십ซัม-ซิบ 30(สามสิบ)
사십ซา-ชิบ 40(สี่สิบ)
오십โอ-ชิบ 50(ห้าสิบ)
แพ็ก 100(หนึ่งร้อย)
백일แพ็ก-อิล 101(หนึ่งร้อยหนึ่ง)

 

 

คำศัพท์น่ารู้