คำว่า ' 10,000(หนึ่งหมื่น) ' ในภาษาเกาหลี คือ 만 ( มัน )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลขแบบจีน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
사십ซา-ชิบ 40(สี่สิบ)
오십โอ-ชิบ 50(ห้าสิบ)
แพ็ก 100(หนึ่งร้อย)
백일แพ็ก-อิล 101(หนึ่งร้อยหนึ่ง)
ชอน 1,000(หนึ่งพัน)

 

 

คำศัพท์น่ารู้