คำว่า ' 100,000(หนึ่งแสน) ' ในภาษาเกาหลี คือ 십만 ( ชิม-มัน )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลขแบบจีน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
오십โอ-ชิบ 50(ห้าสิบ)
แพ็ก 100(หนึ่งร้อย)
백일แพ็ก-อิล 101(หนึ่งร้อยหนึ่ง)
ชอน 1,000(หนึ่งพัน)
มัน 10,000(หนึ่งหมื่น)

 

 

คำศัพท์น่ารู้