คำว่า ' 1,000,000(หนึ่งล้าน) ' ในภาษาเกาหลี คือ 백만 ( แพ็ง-มัน )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลขแบบจีน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
แพ็ก 100(หนึ่งร้อย)
백일แพ็ก-อิล 101(หนึ่งร้อยหนึ่ง)
ชอน 1,000(หนึ่งพัน)
มัน 10,000(หนึ่งหมื่น)
십만ชิม-มัน 100,000(หนึ่งแสน)

 

 

คำศัพท์น่ารู้