คำว่า ' 4 ' ในภาษาเกาหลี คือ 넷/네 ( เน็ด/เน )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลขแบบเกาหลี)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
ยอง 0
하나/한ฮา-นา/ฮัน 1
둘/두ทุล/ทู 2
셋/세เซ็ด/เซ 3
다섯ทา-ซ็อด 5

 

 

คำศัพท์น่ารู้