คำว่า ' 6 ' ในภาษาเกาหลี คือ 여섯 ( ยอ-ซ็อด )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลขแบบเกาหลี)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
하나/한ฮา-นา/ฮัน 1
둘/두ทุล/ทู 2
셋/세เซ็ด/เซ 3
넷/네เน็ด/เน 4
다섯ทา-ซ็อด 5

 

 

คำศัพท์น่ารู้