คำว่า ' 8 ' ในภาษาเกาหลี คือ 여덟 ( ยอ-ดอล )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลขแบบเกาหลี)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
셋/세เซ็ด/เซ 3
넷/네เน็ด/เน 4
다섯ทา-ซ็อด 5
여섯ยอ-ซ็อด 6
일곱อิล-กบ 7

 

 

คำศัพท์น่ารู้