คำว่า ' 9 ' ในภาษาเกาหลี คือ 아홉 ( อา-ฮบ )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลขแบบเกาหลี)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
넷/네เน็ด/เน 4
다섯ทา-ซ็อด 5
여섯ยอ-ซ็อด 6
일곱อิล-กบ 7
여덟ยอ-ดอล 8

 

 

คำศัพท์น่ารู้