คำว่า ' 10 ' ในภาษาเกาหลี คือ 열 ( ยอล )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลขแบบเกาหลี)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
다섯ทา-ซ็อด 5
여섯ยอ-ซ็อด 6
일곱อิล-กบ 7
여덟ยอ-ดอล 8
아홉อา-ฮบ 9

 

 

คำศัพท์น่ารู้