คำว่า ' 11 ' ในภาษาเกาหลี คือ 열하나/열한 ( ยอล-ฮา-นา/ยอ-รัน )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลขแบบเกาหลี)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
여섯ยอ-ซ็อด 6
일곱อิล-กบ 7
여덟ยอ-ดอล 8
아홉อา-ฮบ 9
ยอล 10

 

 

คำศัพท์น่ารู้