คำว่า ' 20 ' ในภาษาเกาหลี คือ 스물/스무 ( ซือ-มุล/ซือ-มู )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลขแบบเกาหลี)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
여덟ยอ-ดอล 8
아홉อา-ฮบ 9
ยอล 10
열하나/열한ยอล-ฮา-นา/ยอ-รัน 11
열둘/열두ยอล-ดุล/ยอล-ดู 12

 

 

คำศัพท์น่ารู้