คำว่า ' 21 ' ในภาษาเกาหลี คือ 스물하나/스물한 ( ซือ-มุล-ฮา-นา/ซือ-มู-รัน )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลขแบบเกาหลี)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
아홉อา-ฮบ 9
ยอล 10
열하나/열한ยอล-ฮา-นา/ยอ-รัน 11
열둘/열두ยอล-ดุล/ยอล-ดู 12
스물/스무ซือ-มุล/ซือ-มู 20

 

 

คำศัพท์น่ารู้