คำว่า ' ดนตรี ' ในภาษาเกาหลี คือ 음악 ( อือ-หมัก )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (บันเทิง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
예술เย-ซุล ศิลปะ
악기อัก-กี เครื่องดนตรี
음악기อือ-หมัก-กี นักดนตรี
노래โน-แร เพลง
영화ยอง-ฮวา ภาพยนตร์

 

 

คำศัพท์น่ารู้