คำว่า ' เครื่องดนตรี ' ในภาษาเกาหลี คือ 악기 ( อัก-กี )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (บันเทิง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
예술เย-ซุล ศิลปะ
음악อือ-หมัก ดนตรี
음악기อือ-หมัก-กี นักดนตรี
노래โน-แร เพลง
영화ยอง-ฮวา ภาพยนตร์

 

 

คำศัพท์น่ารู้