คำว่า ' เพลง ' ในภาษาเกาหลี คือ 노래 ( โน-แร )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (บันเทิง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
예술เย-ซุล ศิลปะ
음악อือ-หมัก ดนตรี
악기อัก-กี เครื่องดนตรี
음악기อือ-หมัก-กี นักดนตรี
영화ยอง-ฮวา ภาพยนตร์

 

 

คำศัพท์น่ารู้