คำว่า ' ผู้ชมโทรทัศน์ ' ในภาษาเกาหลี คือ 시청자 ( ชี-ชอง-จา )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (บันเทิง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
방송국พัง-ซง-กุก สถานีโทรทัศน์
라디오 방송국ราดีโอ-พัง-ซง-กุก สถานีวิทยุ
생방송แซง-พัง-ซง ถ่ายทอดสด
위성방송วี-ซอง-พัง-ซง ถ่ายทอดผ่านดาวเทียม
채널แช-น็อล ช่องทีวี

 

 

คำศัพท์น่ารู้