คำว่า ' ข้อสอบ ' ในภาษาเกาหลี คือ 시험 ( ชี-ฮอม )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
영어ยอง-งอ ภาษาอังกฤษ
한국어ฮัน-กุก-กอ ภาษาเกาหลี
중국어จุง-กุก-กอ ภาษาจีน
숙제ซุก-เจ การบ้าน
교재คโย-แจ ตำราเรียน

 

 

คำศัพท์น่ารู้